Företaget

Att varje dag producera, paketera och leverera eko-ägg av högsta kvalitet från djur som mår bra eller färdigmat med bara svenska råvaror till hela Sverige - det är själva drivkraften i vår verksamhet. Bra mat varje dag helt enkelt.

Gotlandsägg + Smålandsägg

IMG_7136

Ett och samma företag med två anläggningar. Det största packeriet är förlagt i Ruda i Småland för att vara nära flera av våra producenter och kunder. Det andra packeriet finns i Stenkyrka på Gotland tillsammans med huvudkontor, ekonomi och administration.

Leverantör av EMV sedan 2000

Den största volymen levereras till marknadsledande livsmedelskedjor och packas som deras egna märkesvaror, s k EMV. De krav man ställer på leverantörer för EMV är att vara långt framme i konsumentinsikt, utveckling av nya produkter och fungera som en strategisk partner till kunden/kedjan.

 

Medlem i Svenska Ägg

Gotlandsägg är medlemmar i Svenska Ägg. Branschorganisationen för företag inom svensk äggnäring. Läs mer om Svenska Ägg här.

Vår historia

Med en historia som började 1992 finns mycket kunskap om vad som krävs för friska höns, ägget som livsmedel och hur distribution och paketering gör det enklare för alla.

1992 började äggproduktion i Stenkyrka på Gotland. Gotlandsägg var en av de första anläggningarna i Sverige som godkändes enligt ”Astrid Lindgren-lagen” (lagen om förbud mot burar för värphöns).

1997 lanserade Gotlandsägg KRAV-märkta ägg och blir ett av få packerier som säljer KRAV-ägg vid den här tidpunkten.

1999. Första äggpackeriet som miljöcertifieras enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierades enligt ISO 9002.

2002 utses företaget till Årets Gasellföretag av  Dagens Industri. Nomineras av ICA till årets leverantör.

2003 driftsätter man packeriet i Småland.

2006 brinner anläggningen i Småland. Byggs upp och startas upp igen senare samma år i Ruda.

2013 utökas satsningen rejält på utehöns i samarbete med producenterna.

2017 inför äggbranschen en ny typ av certifiering, Certifierad Svensk Äggkvalitet, med krav på hela produktionskedjan. En rosa bock på ägget blir symbol.

2018 driftsätts produktionsanläggningen för färdigmat (med pannkakor och plättar som start) i Tingstäde. Gotlandsägg tillagar, paketerar och levererar till hela landet.

2019 inleds klimatkompensering av alla ägg som levereras. I samarbete med ZeroMission och senare South Pole kompenserar vi nu för vår totala klimatpåverkan för hela affärsområdet ägg.

2021 är året då alla utehöns från Gotlandsägg får sojafritt foder vilket ger 20% lägre klimatavtryck i jämförelse med konventionellt folder.

2022 firar företaget 30 år. Magnus Bolin avgår under en period som VD. Ny VD blir Magnus Dahlblom. Bolin får pris som Årets Företagare på Gotland av Företagarna.

2023 Magnus Bolin återgår som VD. Han tilldelas även Näringslivsmedaljen av Kungliga patriotiska sällskapet. Salmonella leder till problem för stora producenter och påverkar branschen. Gotlandsäggs producenter klarar sig undan smittan.

På bilden Iana, Sebastian, Tomas, Magnus, Erika och Åsa från Gotlandsägg. Samt Tobias som är äggproducent i Alva. Vi och ännu fler plockar, packar, producerar bra mat till hela vårt land. Ägg och färdigmat med bara svenska råvaror.

Packeriet på Gotland och i Småland

IMG_7000Packerierna i Småland och på Gotland är själva hjärtverksamheten i företaget. Härifrån levereras ägg till stora delar av Sverige och våra grannländer. Hundratals miljoner ägg lämnar packerierna årligen. En produktion som kräver en mycket vältrimmad process med hänsyn till teknik och logistik.

 

DSC_0201

Äggen genomgår en kvalitetskontroll, vägs och sorteras utifrån olika viktklasser. Därefter ska rätt ägg i rätt ask och förses med rätt etikett. Alltid lokalproducerade ägg i våra lokala askar!

I pack­eriet i Sten­kyrka på Gotland har sorterings­­maskinen kapacitet för 28 500 ägg i timmen. I Ruda i Småland klarar man ännu mer - 120 000 ägg i timmen.

Kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och uppförandekod

1999 var vi Sveriges första ISO-certifierade äggpackeri. Idag är vi certifierade enligt ISO22000 Livsmedelssäkerhet och ISO14001 Miljö. Vi är även certifierade enligt EU-ekologisk- och KRAV-regler, samt från 2017 även bransch-certifierade enligt Svensk Äggkvalitet.

Se alla våra certifikat längre ned på sidan

ISO-arbetet går som en röd tråd genom företaget. Vi arbetar systematiskt med tydliga rutiner och ansvar. ISO är en försäkring för våra intressenter att lagkrav, branschkrav och kundkrav uppfylls. Vi sätter upp mål och mäter resultat. Vi kan aldrig slå oss till ro och känna oss nöjda utan jobbar hela tiden för ständiga förbättringar.

Vi revideras minst årligen från olika externa kontrollorgan. Internt har vi dagliga, veckovisa eller månatliga kontroller för att säkerställa att vår egenkontroll och uppsatta rutiner efterlevs.

 

Kvalitet och Livsmedelssäkerhet

Vi levererar ägg som uppfyller de krav och förväntningar som ställs från kund, konsument och myndighet. Den kontinuerliga dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och anställda innebär att vi har en öppen kommunikation både externt och internt.

Goda kunskaper om våra processer och våra produkter skapar ett hållbart företag.

  • Nöjda kunder
  • Säkra livsmedel
  • Engagerad personal
  • Ständiga förbättringar

Under 2017 genomfördes ett certifieringsarbete i äggbranschen av produktionens alla led. Den rosa checken (symbolen) som nu finns på  ägget står för "Certifierad Svensk Äggkvalitet" och garanterar högsta kvalitetskrav för djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

 

Miljö

Vi ska arbeta för ett resurssnålt och miljövänligt framtagande av våra ägg hela vägen från producent till konsument. Vårt ansvar är också att dela på kunskap för att påverka leverantörer, kunder och konsumenter att ta mer miljömedvetna beslut och utveckla sitt miljöarbete. Sedan 2019 kompenserar vi genom att investera motsvarande klimatpåverkan till projekt som binder koldioxid - t ex bevarande av regnskog.

Läs mer om Gotlandsäggs miljöpolicy här. Miljöpolicy

 

Uppförandekod/socialt ansvar

Vi stödjer FN:s Global Compacts 10 principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde, samt en trygg och utvecklande arbetsplats.

Vår uppförandekod beskriver de krav och förväntningar vi har i de miljöer vi verkar, vårt eget agerande och uppförande, styrelse, ledning och alla anställda. Inom det område vi har inflytande ska vi sträva efter att våra leverantörer och andra partners följer principerna i vår uppförandekod.

 

Våra certifikat

Sveriges första ISO-certifierade äggpackeri sedan 1999.
SS-EN ISO 14001: miljö
SS-EN ISO 22000: livsmedelssäkerhet

Certifikat FSSC 22000

Certifikat för ekologisk- och KRAV-produktion

Certifikat Svensk äggkvalitet