Kontakt

Gotlandsägg AB

Stenkyrka Stenstugu 155
624 42 Tingstäde

Tel: 0498-29 10 60

info@gotlandsagg.se

Kund- och ordermottagning

Kundmottagning
Orderhantering
Fraktbokning
Övrig administration

order@gotlandsagg.se

Gotlandsägg AB

Stenkyrka Stenstugu 155
624 42 Tingstäde

Tel +46 498 29 10 60

info@gotlandsagg.se

Kund- och ordermottagning

Kundmottagning
Orderhantering
Fraktbokning
Övrig administration

order@gotlandsagg.se

Vi på order/sälj

 

Viktor Brobäck

Administratör

order@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Iana Safronova

Administratör

iana.safronova@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Nils Calamnius

Försäljare

nils.calamnius@gotlandsagg.se

+46 709 56 85 68

 

Åsa Bolin

Teamledare order

asa@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 68

Produktion

 

Dave Hall

Packerichef, Stenkyrka

dave@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Bodil Berkeby

Platschef, Ruda

bodil@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

 

Erika Söderstrand

Arbetande Förman, färdigmat

erica.soderstrand@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 67

 

Service och underhåll


Håkan Larsson

Tekniker

hakan@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 60

Ledning

 

Anna Bolin Sjögren

Ekonomicontroller

ab@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 62

 

Tomas Cederblad

Miljö- och kvalitetsansvarig

tc@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 66

 

Magnus Bolin

VD

mb@gotlandsagg.se

+46 498 29 10 61

+46 708 27 21 76

 

Vi vill ha kontakt med er som hanterar och/eller äter våra ägg. Det är så vi kan bli ännu bättre. Tipsa oss, ge oss ris och ros eller ställ frågor.

Skriv till info@gotlandsagg.se