Svar på frågor om PFAS

Den 1 januari 2023 införde EU nya regler gällande kontroll av gränsvärden av bland annat PFAS i livsmedel (i kött, fisk och ägg). Ansvarig kontrollmyndighet är Livsmedelsverket som från 2024 inkluderat PFAS i sitt provtagningsprogram. Här länkar vi till sidor som hjälper dig som söker svar om PFAS i livsmedel. 

Vad är PFAS?

PFAS är förkortning av Perpolyflourerade alkylsubstanser. Ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiskt framställda naturfrämmande ämnen som av olika anledningar finns i miljön. Det kan nå djuren (höns) från olika källor som vatten, utemiljö, innemiljö och foder. Hos Livsmedelsverket finns senaste data om vad som gäller angående PFAS i våra olika livsmedel.

Fakta om PFAS hos Livsmedelsverket

Branschorganisationen Svenska Ägg har sedan 2016 gjort provtagningar på ägg för dioxiner och PCB:er. Under 2024 kommer också PFAS inkluderas.

Svenska Äggs sammanfattning om PFAS

Fiskmjöl som proteinkälla till höns

Ägg som berörs är främst Eko-ägg då fodret som ges till höns som värper eko-ägg innehåller fiskmjöl. PFAS kan finnas i fodret men det finns flera olika källor (vatten, utemiljö t ex om en rastgård ligger nära värmeverk/sopförbränning, innemiljö där det kan finnas kemikalier i inredningen osv).

Varför används fiskmjöl i fodret? Hönsen behöver få i sig protein för att må bra. För höns som ska lägga eko-ägg används fiskmjöl som proteinkälla. Ett annat eko-alternativ finns inte idag. Men branschen jobbar tillsammans på att hitta alternativ.

Rekommendationer för maximalt intag av eko-ägg

Finns rekommenderade begränsningar av intag av eko-ägg för barn (och vuxna)? Rekommenderad begränsning för veckointag av eko-ägg finns inte idag. Det ska dessutom göras med insikten att vi får i oss skadliga ämnen från många olika livsmedel. Men rekommendationer gällande om man ska begränsa intag per vecka kopplat till hälsa är en fråga där vi hänvisar till Livsmedelsverket.

Ägg som testats överskrider INTE gränsvärdena

2024 har Råd & Rön – som ägs av Sveriges Konsumenter – analyserat PFAS-nivåer i ägg från alla större packerier. Från Gotlandsägg testades produkten Eko-KRAV 12p. Deras analys visar att nivåerna är på rätt sida – och dessutom långt under – gränsvärdena.

Gotlandsägg förlitar sig på de av EU och Livsmedelsverket satta gränsvärdena.

Livsmedelsverket om gränsvärden i livsmedel

 

Har du frågor om hur vi på Gotlandsägg jobbar med frågan. Kontakta oss så hjälper vi dig.