Pär i Bäl är Årets Eldsjäl

Jubel, skratt, och applåder när Pär Andersson prisades som Årets Eldsjäl på Gotland. Gotlandsägg står långt framme i kön av alla som vill gratta Pär. Som äggproducent har vi haft ett gott samarbete i många år. Men Pär har tid och energi för mycket annat. Vilket också belönades på den stora konferensen ”92 möjligheter” den 23 januari.
92 möjligheter (utifrån 92 socknar) är en heldag som samlar över 300 personer från ön. Under dagen utsågs Året socken (Hablingbo), det bjuds på föreläsningar och diskussioner om platsutveckling och landsbygdsutveckling. Ett ämne som engagerar. Hela Gotland måste leva och det behövs jobb och företagande och inte minst.. eldsjälar.

Pär Andersson var nominerad tillsammans med Isak Söderström, Öja och Eva Engström, Östergarn. Men han var den som efter stor spänning på scenen presenterades som vinnare. Priset är, förutom äran, 5 000 kr att användas till fortsatt platsutveckling. Pär berättar att det kommer bygdeföreningen väl till pass.

Här är juryns motivering

”Pär är ordningsmannen som inte lämnar något åt slumpen. Allt på gården är välskött och ändock lyckas Pär få tid över till gärningar som gynnar socknen. Trots avslag var det ett fint initiativ att rita fram tomter för hus och radhus i syfte att skapa totalt 20 bostäder i Bäl.”

Så här sa en berörd Pär själv när han fick ta emot priset från Oskar Lindehejd, vd Gotlands Energi

– Det betyder ju att jag gör något som andra tycker att jag gör bra. Det ger energi och glädje att fortsätta arbeta för Bäl och för Gotland, att hitta på nya saker, säger Pär Andersson.

Och hittar på mycket saker gör han. Det är engagemang i konstutställningar, byns manskör, planer på nya bostäder i socknen och mycket mer. Som 4:e generationen på gården så trivs han bra i Bäl men tycker att om det ska hända nåt så får man ta tag i det. Han hoppas också att han och de övriga nominerade kan vara förebilder och inspirera till andra att engagera sig i sin socken.

 

Lenda Lundvall från Gotlansägg var också på plats och hyllade Pär Andersson för hans välförtjänta titel, Årets Eldsjäl