Ingen vd-flytt från Lagerhus till Lantägg

Efter skörden skulle Fredrik Blad sluta sin tjänst som vd för Varaslättens Lagerhusförening och börja på en anställning som vd för Svenska