Ingen salmonella hos Gotlandsägg

Gotlandsägg köper/packar EJ ägg från producent med salmonella.

En äggproducent på Gotland har drabbats av ett konstaterat salmonella-utbrott. Vi vill därför förtydliga att det inte är någon av de producenter på ön som levererar till Gotlandsägg. Ingen av Gotlandsäggs producenter vare sig på Gotland eller på fastlandet har drabbats.

Hög biologisk säkerhet hos Gotlandsäggs äggproducenter

Vi har fortsatt hög biologisk säkerhet hos våra äggproducenter som kontinuerligt tar
prover för salmonella. Gotlandsägg har inte heller någon äggtvätt installerad i någon
av sina packerier på Gotland och i Småland, vilket också minskar
risken för att smitta.

Vad innebär Salmonella för konsumenterna

På Livsmedelsverkets hemsida finns mycket bra information om Salmonella i både
ägg och livsmedel i övrigt. Länk till info här.

Utdrag från Livsmedelsverkets information:

  • Salmonella är en bakterie som kan orsaka sjukdom hos både människor och djur. Salmonella kan finnas i tarmen hos bäraren, även hos fåglar. Via avföring kan den spridas till andra miljöer, till exempel betesmarker och vatten.
  • Salmonella dör inom några sekunder vid upphettning till 65°C. Då börjar även äggulan bli trögflytande och krämig. En äggula som är mellan fast och krämig (men inte rinnig) har med god marginal upphettats tillräckligt för att döda salmonellabakterier. Detta gäller både stekt och kokt ägg.
  • Symptom: Mellan ett halvt till några dygn efter att man fått i sig bakterien drabbas man av diarréer, magkramper, feber och ibland kräkningar. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt. I ovanliga fall kan man få följdsjukdomar som till exempel ledbesvär. De flesta som blir sjuka av salmonella i Sverige har blivit smittade utomlands.
  • Särskilda riskgrupper: Alla kan drabbas men äldre och personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga.