Samarbetet med Netto Marknad Sverige AB förde Renova Pallservice Syd AB till