Finska ägg på Scandic

Trots att det är överskott på svenska ägg köper en av Sveriges största hotellkedjor in ägg från Finland.