Den sedan länge använda rutinen i Danmark att klippa näbbarna på hönorna upphör vid halvårsskiftet.