Äggproducenter klarar inte av kundernas krav

Efterfrågan på Kravmärkta ägg har ökat så snabbt och kraftigt att branschen inte hinner med.