Klimatkompensering 2021

Redan 2019 började vi arbetet med att utreda och klimatkompensera för äggproduktionen. Idag är bolagets affärsområde för ägg-produktion 100% klimatneutralt. Nästa steg är att även affärsområde färdigmat går igenom samma process. Under 2021 har samarbetet inletts med South Pole som säkerställer att Gotlandsägg blir del av deras globala projekt.

Projekten är bl a dessa:

Solcellsparker i Thailand. Thailand är bland de största oljeimportererna i Sydostasien. Med växling till sol-energi via 10 enorma solcellsparker har man reducerat Co2-utsläppen kraftigt.

Bevarandet av Zimbabwes skogar. Enormt viktiga naturvärden för djurliv och klimatet har kraftigt reducerats, upp till en tredjedel. Detta p g a fattigdom som gjort att befolkningen har tvingats förbruka skogen för sin överlevnad. I det här projektet har brunnar för rent vatten, utbildning, innovation, hälsokliniker och trädgårdar för odling hjälpt befolkningen till att leva utan att skogen utplånas. Det har lett till en minskning av 3 620 000 tom Co2e per år sedan 2011.

Spillvatten omvandlas till biogas i Thailand. Innovation och nya sätt att minska industrins vattenförbrukning och dessutom ta tillvara spillvatten för att använda det på nytt inom biogasproduktion praktiseras nu i anläggningar i Thailand. Här tar man tillvara på vatten och skapar förnybar och fossilfri energi.

Läs mer om alla projekt som South Pole jobbar med här.