Viktig information från Livsmedelsföretagen

Allt eftersom coronakrisen utvecklas dyker det upp allt fler frågor om hur det går för svensk livsmedelsproduktion. Det är några av de frågorna som vi inom Livsmedelsföretagen vill besvara i en annons som idag införs 20 mars i ett flertal dags- och kvällstidningar.

Fortsätt handla – och vi hjälps alla åt.

Mer information finns även på livsmedelsforetagen.se