Nu sojafritt foder för bättre miljö

En viktig del på resan mot minsta möjliga klimatpåverkan för äggproduktionen är fodret. Därför är det goda nyheter att vi nu kan erbjuda ägg från höns som bara får sojafritt foder.

Lantmännen har i dialog med branschen utvecklat ett foder som klarar att ersätta soja med andra närodlade växter som bl a potatis och ändå behålla kvalitén gällande mineraler, vitaminer och protein.

Sojan produceras i USA, Argentina och Brasilien och har en negativ påverkan på miljön både hur det produceras och fraktas. När vi nu ställer om till sojafritt foder får vi ett 20% lägre klimatavtryck i jämfört med konventionellt värpfoder.

Alla ägg från Gotlandsägg som går under beskrivningen ’Frigående utomhus’ är från höns som får det nya sojafria fodret. Ett samarbete som nu alltså bidrar till att ägget är ännu godare!