Med våra egna ägg som bas levererar vi mat som är färdig att värmas och ställa på bordet hos privatpersoner, skolor och servicehem. Ett resultat som aldrig hade funkat utan ett fantastiskt samarbete mellan leverantörer, kunder och medarbetare.

Produktion i Tingstäde

 

Under 2017 startade en tankeprocess internt om hur vi bättre kunde utnyttja ägg som måste kasseras då det periodvis uppstår överskott och en del ratas p g a fel storlek.

På Gotlandsägg gillar vi utmaningar och efter några veckors räknande formades målet att skapa ett helt nytt affärsområde för att nyttja dessa ägg. En färdigmatanläggning med fokus på pannkakor var plötsligt en del av Gotlandsäggs plan för framtiden. Blickarna föll på en industrilokal i Tingstäde på norra Gotland som var ute på marknaden.

Att vi kunde bli aktuella som leverantör till en av våra största kunder sedan tidigare bidrog till att tempot snabbades upp. Nu skulle ”bara” en produktionsanläggning (med all den utrustning och teknik som krävs) fraktas från Frankrike och installeras, personal rekryteras och tillstånd komma på plats.

Från beslut till färdiga pannkakor – redo för leverans – passerade tio mycket intensiva månader och idag produceras färdigmat av olika sorter i den gamla fabrikslokalen. Det automatiserade stekbordet producerar som exempel 11 000 pannkakor i timmen. Dessa kyls och packas i samma lokal och transporteras sedan vidare uti landet.

Ägg, mjöl, mjölk och rapsolja – bara svenska råvaror huvudsakligen från Gotland och Skåne – fyller en stor del av industrilokalen. Det känns riktigt bra att veta var ingredienserna kommer ifrån och att det är av bästa kvalitet.

I den lilla socknen Tingstäde ska det lagas mycket mat framöver. Det här är bara början.