Ytterligare fynd av ägg med insektsgift

Ägg som innehåller insektsgiftet Fipronil fortsätter att hittas på fler ställen. Hittills handlar det om 18 drabbade länder. Flera…