”Vi ser en snöbollseffekt”

Upplands bönder kan producera ekologiskt så det räcker för Uppsala kommun, säger Elisabeth