Med rätt marknadsföring ser forskarna möjligheter att ta tillvara värphönstuppar för köttproduktion.