Ett fall av fågelinfluensa har upptäckts i Blekinge. Det är en skadad havsörn som dött hos viltrehabiliterare. Efter analys på Statens…