”Våra medlemmar finansierar våra kampanjer”

REPLIK. Danielsson och Fagerström påstår (DN Debatt 21/6) att Naturskyddsföreningen driver ekokampanjen med statsbidrag. Det är helt fel.