Vänsterpartiet ställer krav i offentlig upphandling

Svar till Ylva Gefvert som undrar vilket parti man ska rösta på om man vill få bort antibiotikabehandlat djurfabrikskött från kommunens kök. Svaret är Vänsterpartiet!