Sedan upptäckten av fågelinfluensan H7N9 i Kina 2013 har oron varit stor för att det ska leda till en