Välbesökt Svenska Ägg-stämma

– allt fler värphöns i Sverige Axel Tolefors inledde Svenska Äggs stämma i Tranås med att berätta hur inspirerande det är att jobba inom Svenska Ägg.