Sverige är ett av få länder i världen som inte vaccinerar mot fågelsjukdomen newcastlesjuka. Men frågan delar fjäderfäbranschen.