| Med hänvisning till pressmeddelandet från Scandi Standard AB (publ) (”Scandi