Uppdaterad information om mjältbrand

Ett fall av mjältbrand har upptäckts i en nötkreatursbesättning på en gård vid Omberg i Ödeshögs kommun. Den aktuella gården har spärrats av och en smittskyddsutredning pågår. Gården säljer ägg- och köttprodukter lokalt.