Uppåt för dansksvensk äggjätte

Danæg, som bland annat äger svenska Kronägg, förbättrade resultatet