Undantagstillstånd i fågelsjukt Iowa

Guvernören Terry Branstad i den amerikanska delstaten Iowa har utlyst undantagstillstånd sedan utbrottet av fågelinfluensa är värre