Livsmedelsverket föreslår nya regler för direktförsäljning av vissa livsmedel där bland annat begrepp som ”små mängder”