Tydligare regler för småskalig direktförsäljning av livsmedel på EU-remiss

Livsmedelsverket föreslår nya regler för direktförsäljning av vissa livsmedel där bland annat begrepp som ”små mängder”