Tribona har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal omfattande 5 100 kvm i fastigheten Mätaren 6 i