HELA LISTAN När årets lista över de största bolagen och företagen med huvudkontor på Gotland nu är sammanställd hamnar ett statligt