Tekniknyheter underlättar skötseln av värphöns

Victorsson Industrier lanserar två nyheter avsedda att underlätta för äggproducenter: ett industriellt styrsystem och en batteridriven