Bristen på ekologiska ägg har skapat tomma hyllor i länets matbutiker under året.