Tänker satsa på ekoägg

Bristen på ekologiska ägg har skapat tomma hyllor i länets matbutiker under året.