Debatten om den ekologiska livsmedelsproduktionens för- och nackdelar diskuteras