Sverige saknar märkning om djurens välmående

Sverige var tidigt ett föregångsland när det gäller djurskyddslagstiftning.