Sverige var tidigt ett föregångsland när det gäller djurskyddslagstiftning.