Svenska varor i matkassen

Att hela matkassen ska komma från Sverige är inte realistiskt.