Svenska Lantäggs danska ägare i fusion

Svenska Lantäggs danska ägare Hedegaard Foods A/S fusioneras med danska DLA