Svenska Lantägg expanderar

Svenska Lantäggs systerföretag köper hälften av aktierna i ett finskt