I Västsverige har flera äggproducenter fått lägga ned sedan deras avtal sagts