Svenska äggproducenter försvinner

I Västsverige har flera äggproducenter fått lägga ned sedan deras avtal sagts