En färsk undersökning visar att sju av tio svenskar fortfarande tror att kolesterol är skadligt för