Svenska Ägg: 7 av 10 tror fortfarande att kolesterol är skadligt

En färsk undersökning visar att sju av tio svenskar fortfarande tror att kolesterol är skadligt för