Svensk framryckning i storkök

Livsmedel. Skolbarn och sjukhuspatienter serveras allt oftare mat av svenskt ursprung. Men det importerade köttet är fortfarande vanligare än det svenska på tallrikarna.