Hälsotrenden och nya rekommendationer att dra ner på det röda köttet gör kyckling allt