Framöver kommer fler produkter kunna bära Svensk Fågels märke.