Svensk Fågel kommenterar GMO-beslut

Nyligen meddelade Dansk Slagtefjerkræ att det slopar kravet på GMO-fritt foder till slaktkycklingar.