Svårt läge för äggproducenterna

Det brukar alltid råda viss överproduktion av ägg i