Det brukar alltid råda viss överproduktion av ägg i