”Svårt att få ekonomi i det”

Det finns en stark trend bland konsumenter att välja kött och ägg från andra raser än de traditionella.