Styrelsen informerar

Sveriges Grisföretagare (SGF) har efter inkommen inbjudan besökt Lantbrukets Arbetsmiljökommitté (LAMK). Där presenterade vi tillsammans med Svenska Ägg de utmaningar som finns i respektive bransch gällande arbetsmiljöfrågor.